top of page
z3997862046840_8ea0a589d30b297ffb144b3ee9bb9df2.jpg

MUA BẤT ĐỘNG SẢN & NHẬN QUYỀN THƯỜNG TRÚ NHÂN TẠI HY LẠP
 

Chương trình Thường trú nhân tốt nhất trên thế giới, trao cho bạn cơ hội nhận Quyền Thường trú nhân tại Hy Lạp và quyền tiếp cận với 26 quốc gia thành viên khối Schengen, đăng ký kinh doanh và nộp đơn xin quốc tịch.

Ưu điểm của Chương trình Thường trú nhân Hy Lạp.

 

Chương trình Thường trú Nhân của Hy Lạp được xem là chương trình tốt nhất trên thế giới, trao cho bạn cơ hội nhận được Quyền Thường trú nhân ở Hy Lạp và quyền tự do đi lại đến 26 quốc gia thành viên thuộc khối Schengen.

Có giá trị cho cả gia đình 3 thế hệ

  • Người nộp đơn chính và vợ / chồng

  • Cha mẹ ruột của người nộp đơn và cha mẹ ruột của vợ / chồng

  • Con cái phụ thuộc dưới 21 tuổi

Tốc độ phê duyệt nhanh chóng

Ngay khi nộp hồ sơ, “Thẻ xanh” được phát hành và Quyền Thường trú nhân của đương đơn được phê duyệt. Sau đó đương đơn cung cấp dấu vân tay để nhận được Thẻ PR (Thẻ Thường trú nhân).

Không yêu cầu thời gian cư trú tối thiểu

Không có yêu cầu thời gian cư trú tối thiểu tại Hy Lạp để quyền Thường trú nhân được duy trì.

Quyền chuyển nhượng

Việc bán bất động sản cho bên thứ ba có nghĩa là người mua sẽ tự động nhận được quyền thường trú nhân.
Ngoài ra, chủ sở hữu bất động sản cũng có thể chuyển nhượng bất động sản này cho con cái của họ khi chúng trên 24 tuổi. Những người thân đã có Thẻ thường trú nhân vẫn sẽ giữ được quyền thường trú của họ.

Lợi nhuận tài chính

Chương trình cho phép bạn cho thuê bất động sản của mình để nhận được lợi nhuận trên khoản đầu tư của mình.

QUI TRÌNH THỰC HIỆN

QUY TRÌNH MUA BẤT ĐỘNG SẢN

Quy trình mua bất động sản tại Hy Lạp rất đơn giản và an toàn.
Trong vòng tối đa là 3 tháng sau khi hoàn tất thanh toán, hợp đồng sẽ được ký. Ngay ngày hôm sau hợp đồng được đăng ký với Văn phòng Địa chính địa phương. Ngay sau đó, quy trình hoàn tất và bạn trở thành chủ sở hữu bất động sản của mình.

 QUYỀN THƯỜNG TRÚ NHÂN (PR)

Việc nhận Quyền Thường trú Nhân khá đơn giản và nhanh chóng.
Hợp đồng mua bán và Giấy chứng nhận quyền sở hữu Bất dộng sản được nộp cho Văn phòng Di trú. Văn phòng này phê duyệt PR của bạn ngay trong ngày hô
m đó.

All Videos

All Videos

All Videos
Tìm kiếm video...
Investment Properties 1 video

Investment Properties 1 video

04:15
Phát video
Greece's PR - Benefits m4v (1)

Greece's PR - Benefits m4v (1)

01:06
Phát video
SANTA BARBARA Completed V2

SANTA BARBARA Completed V2

01:32
Phát video
Inhomes-Icon.png
bottom of page