top of page
REAL ESTATE FUND LOGO.png

GIỚI THIỆU

Quỹ Giáo dục Hoa Kỳ (USA Education Fund) là tổ chức huy động tài chính để xây dựng các dự án cộng đồng, cơ sở giáo dục và các dịch vụ liên quan đến giáo dục. Trước đây, quỹ đã quyên góp tiền cho các trường học, ký túc xá khách sạn, các dự án cộng đồng khác, trang trại năng lượng mặt trời, dự án khu dân cư và các dịch vụ liên quan.

 

Quỹ Giáo dục Hoa Kỳ hiện đang xây dựng một số dự án mới ở Texas, Colorado, Arizona, Florida và Nevada. Giáo dục và tài trợ dự án công ty con cho giáo dục là một lĩnh vực tài chính chuyên biệt và Quỹ Giáo dục Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc cơ cấu tài chính cho các tổ chức giáo dục và các công ty con của họ kể từ năm 2013.

 

Là công ty hàng đầu quốc gia về tài trợ dự án cộng đồng, chúng tôi có kinh nghiệm đáng kể trong việc đánh giá nhu cầu tài trợ của cộng đồng và tiếp cận nhiều nguồn tài chính khác nhau để đưa ra các giải pháp phù hợp. Các giải pháp tài chính cho các dự án bao gồm trái phiếu được miễn thuế và chịu thuế, đầu tư EB5 an toàn, tín dụng thuế thị trường mới, tài trợ tạm thời và thiếu hụt.

__________________________________________

Screenshot (21).png
Inhomes-Icon.png
bottom of page