top of page

Các yêu cầu chính của đầu tư EB-5

Đã cập nhật: 15 thg 4

Yêu cầu vốn tối thiểu.
Các khoản đầu tư tối thiểu:
$800,000 cho khu vực được nhắm đến mục tiêu việc làm - Target employment Area (“TEA”)
$1,050,000 cho khu vực không nhắm đến đầu tư tạo việc làm -Non TEA.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2027 và cứ sau 5 năm, số tiền đầu tư sẽ điều chỉnh để kiểm tra lại lạm phát. Điều này bao gồm chứng minh rằng nhà đầu tư (và, nếu có, vợ/chồng của họ và bất kỳ đứa con chưa lập gia đình nào dưới 21 tuổi) không phải là tội phạm bị kết án, không có tiền sử gian lận tài chính và trước đây chưa từng vi phạm luật nhập cư của Hoa Kỳ.

Nguồn vốn đầu tư hợp pháp
Nhà đầu tư phải chứng minh rõ ràng rằng số tiền được yêu cầu ($800.000 cộng với $80.000 phí quản lý) cho khoản đầu tư TEA hoặc $1.050.000 cộng với $100.000 (phí hành chính) cho khoản đầu tư ngoài TEA là từ một nguồn hợp pháp. Các tùy chọn được chấp nhận bao gồm:
Quà tặng từ các thành viên trong gia đình
Tích lũy thu nhập/Tiết kiệm
Thu nhập/Cổ tức từ kinh doanh
Lợi nhuận thu được từ việc bán bất động sản
Các khoản vay, được thế chấp hợp lệ

Yêu cầu tạo ra việc làm mới cho Hoa Kỳ


Ở giai đoạn nộp đơn I-526, chúng tôi phải trình bày một kế hoạch kinh doanh có khả năng tạo ra ít nhất mười (10) công việc toàn thời gian cho người lao động Mỹ.

Ở giai đoạn nộp đơn I-829, chúng tôi phải đưa ra bằng chứng rằng ít nhất mười (10) công việc toàn thời gian ở Mỹ đã được tạo ra cho mỗi nhà đầu tư và những công việc này được duy trì trong suốt thời gian cư trú có điều kiện.

Theo hướng dẫn của USCIS, một dự án có thể bắt đầu bằng tài trợ tạm thời hoặc bắc cầu và sau đó có thể thay thế nó bằng vốn huy động từ các nhà đầu tư EB-5. Các nhà đầu tư EB-5 của dự án sẽ nhận được toàn bộ tín dụng đối với yêu cầu tạo việc làm EB-5 của họ.

"Đầu tư có rủi ro"


Theo luật của Hoa Kỳ, nhà đầu tư EB-5 không được cung cấp bất kỳ khoản hoàn trả bảo đảm nào, trên hoặc của vốn cũng như không có bất kỳ quyền mua lại nào đối với vốn đầu tư.

Quốc hội Hoa Kỳ cực kỳ nhạy cảm trong việc tạo ấn tượng rằng thẻ xanh của Hoa Kỳ đang được rao bán, và do đó nhấn mạnh rằng luật EB-5 chỉ rõ rằng tiền của nhà đầu tư phải “có rủi ro”.
Chúng tôi sẽ không chấp nhận Nhà đầu tư EB-5 không đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.
Inhomes-Icon.png
bottom of page