top of page
Greece
V2 Development.png
KITCHEN_01 (1).jpg

SỞ HỮU BĐS TẠI HY LẠP
Nhận Thị thực Vàng
vĩnh viễn.

Mua một BĐS tối thiểu 250,000 euro - Nhận thị thực vàng cho cả gia đình thông qua chương trình định cư tốt nhất Châu Âu

20220526165114545077000000-o.jpg
20220526164912863092000000-o.jpg

USA REAL ESTATE FUND

Đầu tư BĐS cao cấp tại Mỹ cùng với

USA Real Estate Fund.

Đầu tư 50% giá trị BĐS.

Cam kết lợi nhuận hàng năm: 5%

Thời hạn đầu tư: 5 năm - 30 năm.

Lợi nhuận gia tăng từ thị trường

Lợi nhuận chênh lệch từ USD -VND

American Flag
REAL ESTATE FUND LOGO.png
fate-rendering-2_edited.jpg

USA Education Fund

Đầu tư EB-5 vào các Dự án Giáo dục tại Mỹ cùng Quỹ Giáo dục Hoa Kỳ - Định cư vĩnh viễn cho Gia đình.

American Flag
imagine-logo (1).png
SSS stem School. jpg

International School Franchise -SSS Schools

Chúng tôi mong muốn nhượng quyền chương trình Giáo dục Chất lượng cao tại Hoa Kỳ cho tồ chức/doanh nghiệp tại Việt Nam

Inhomes-Icon.png
bottom of page