top of page
Picture1.png

NEW ARIZONA 

EDUCATION COMMERCIAL & INVESTMENT OFFERING
Hotel, Sports Avenue, School

_________________

Project Cost: $248,000,000,00

Phase 1: $98,000,000,00

Phase 2: $150,000,000,00

Investment Term: 5 years or as needed

Educational Commercial

& Investment Offering

The Legacy Sports Arena Convention Center and Resort project, which will be the most advanced amateur sports arena in the country, is a 171 000 sq ft amateur sports facility with an adjacent 58 000 SF boutique resort hotel.

Picture3.png

Hotel, School, Sport Avenue

The state of the art arena will feature

  • Two NHL sized ice rinks, one of them a synthetic practice rink

  • and a 20 000 sq, ft glass floor with LED lighting that will illuminate the boundary lines for various sports including : boxing, basketball, volleyball, dodgeball, soccer, lacrosse and pickleball.

7.png

New Arizona is coming 

The state of the art arena will feature

  • Two NHL sized ice rinks, one of them a synthetic practice rink

  • and a 20 000 sq, ft glass floor with LED lighting that will illuminate the boundary lines for various sports including : boxing, basketball, volleyball, dodgeball, soccer, lacrosse and pickleball.

Picture1.png

NEW ARIZONA IS COMING 

Dự án Khu nghỉ dưỡng và Trung tâm Hội nghị Nhà thi đấu Thể thao Legacy, sẽ là nhà thi đấu thể thao nghiệp dư tiên tiến nhất trong cả nước, là một cơ sở thể thao nghiệp dư rộng 171000 sq ft với một khách sạn nghỉ dưỡng boutique 58000 SF liền kề.

12.png

Khách sạn, Trường học, TT. Thể thao

Khu đấu trường nghệ thuật sẽ có:

Hai sân trượt băng cỡ NHL, một trong số đó là sân tập tổng hợp và một sàn kính rộng 20 000 ft vuông với hệ thống đèn LED sẽ chiếu sáng các đường ranh giới cho các môn thể thao khác nhau bao gồm: quyền anh, bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, bóng đá, bóng vợt và bóng.

10.png

New Arizona is coming 

Khu đấu trường nghệ thuật sẽ có:

Hai sân trượt băng cỡ NHL, một trong số đó là sân tập tổng hợp và một sàn kính rộng 20 000 ft vuông với hệ thống đèn LED sẽ chiếu sáng các đường ranh giới cho các môn thể thao khác nhau bao gồm: quyền anh, bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, bóng đá, bóng vợt và bóng.

9.png
Inhomes-Icon.png
bottom of page