top of page

Về Chúng tôi

Chúng tôi tập hợp các thành viên có chuyên môn, kinh nghiệm nhiều năm những trong lĩnh vực Bất động sản, Đầu tư, Tài chính, Di trú và Truyền thông quốc tế tại Mỹ, Úc, Châu Âu và Châu Á. 

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu chuyên nghiệp hoạt động qui mô toàn cầu đồng hành cùng chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc xúc tiến đầu tư đa quốc gia. Với vai trò là công ty B2B trong lĩnh vực: Bất động sản, Đầu tư và Định cư. Chúng tôi cùng với các đối tác sàn lọc dự án, thẩm định và tư vấn toàn diện về chính sách, pháp lý, xây dựng các giải pháp tài chính và quản lý tài sản nhằm giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa lợi ích và lợi nhuận. 

Chúng tôi làm việc cùng với cơ quan chính phủ, các quỹ đầu tư, các chủ đầu tư bất động sản, các hãng luật, tài chính và truyền thông quốc tế nhằm mang các giải pháp phù hợp nhằm tối ưu tính hiệu quả cho từng đối tác, khách hàng. 

Hoạt động dựa trên mô hình SMART bằng chính trải nghiệm và chuyên môn:

Solution - Meaningful - Action - Result - Transfer

Giải pháp - Ý nghĩa - Hành động - Hiệu quả - Chuyển Giao. 

Bằng tinh thần học hỏi- hợp tác-  chính trực - công bằng, giúp chúng tôi từng bước khẳng định được chổ đứng trong ngành công nghiệp này.

________________

Water drops near a stack of stones
Inhomes-Icon.png
bottom of page