top of page
Penthouse-  Sarasota  Florida .jpg

BĐS CAO CẤP TẠI MỸ

ĐẢM BẢO 5% HÀNG NĂM.

BĐS. ĐẦU TƯ. ĐỊNH CƯ
- công dân toàn cầu -

Chúng tôi:

Nhà đại diện cho các Chủ đầu tư, Các Qũy đầu tư,  Các nhà cung cấp dịch vụ BĐS, Đầu tư và Định cư.
Chúng tôi đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế mang lại cho khách hàng Việt Nam các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu, khả năng, an toàn và hiệu quả cho nhà đầu tư Việt Nam. 

Inhomes - Đi đến Sự Thịnh Vượng. 


 
Inhomes - Dịch vụ Bất động sản
Modern House Exterior

CÁC DỰ ÁN ĐANG BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI CỦA QUỸ GIÁO DỤC MỸ
USA EDUCATION FUND - UPCOMING PROJECTS

Picture1.png

NEW ARIZONA

Educational Commercial

& Investment Offering

Project Cost: $248,000,000,00

Hotel, Sports Avenue, School

an-aerial-view-of-a-new-housing-estate-in-the-subu-2022-11-17-16-04-21-utc.jpg

PAHRUMP, NEVADA

Project Cost: $298,000,000,00

Hotel, Convention Center, School, Park, Homes, Warehouse space

Inhomes-Icon.png
bottom of page